Labai svarbi ir aktuali knyga, atskleidžianti mūsų svarbiausių tikėjimo įvykių – švenčių –prasmę ir esmę. Tai – mūsų tikėjimo atminties atnaujinimas. Dievas pašventina žmonijos laiką, įprasmindamas vienu ar kitu įvykiu, kviesdamas žmogų į bendrystę ir artumą. Ši knyga – dovana skaitytojui ir galimybė pažinti liturginius metus ir šventes bei jų nešamą žinią.

Kun. Saulius Tomošaitis, Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos dvasios tėvas

Knyga „Laikas po dangumi“ kviečia gilinti asmeninę religinio gyvenimo patirtį ir pasitelkti biblinę atmintį. Per liturginius metus švenčiamos konkrečios išganymo ir tikėjimo šventės ar liturginiai periodai, padedant autoriui, pasitelkiant biblinę atmintį, leidžia mums patirti, kad tie išganymo įvykiai ne tik buvo man ir dėl manęs. Dėl biblinės atminties aš pats juose asmeniškai dalyvauju. Negana to, ši knyga pakvies pamatyti nuostabų kasdieninį žemės gyvenimą žvelgiant į konkrečius įvykius, sunkius ir džiaugsmingus, ir atpažinti, kaip jie darniai įsipina į visą išganymo istorijos planą. Todėl jau dabar ši akimirka dėl biblinės atminties yra „Laikas po dangumi“.

Kun. dr. Marius Venskus, Palangos dekanas

„Laikas po dangumi” – knyga, kuri neabejotinai atgaivins jūsų liturginį gyvenimą. Autorius nepaprastai aiškiai atskleidžia Lietuvoje labiausiai žinomų liturginių švenčių prasmę, pristato jų kilmę, istorinę raidą, biblinį pagrindą, paaiškina su jomis susijusius papročius. Knyga nenuvargins skaitytojo nesvarbiomis detalėmis, joje pateikiama tik tai, kas svarbu ir naudinga, o faktų gausą lydi aiškus rašymo stilius. Tai puiki knyga, tinkanti tiek teologo lentynai, tiek pašaliečiui, klausiančiam apie Katalikų Bažnyčios požiūrius ir praktikas.

Dr. Benas Ulevičius, Kauno Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakulteto dekanas

 

Share This: